Уважаеми клиенти, поздравяваме Ви за добрия избор!

Благодарим Ви, че избрахте матраци „Стела”, които са произведени чрез прилагането на високотехнологични решения и материали и при високо качество на изработка.

Инструкция за експлоатация:
Ако Вашият матрак е еднолицев се уверете, че го поставяте върху здраво и стабилно легло. При широчина над 114 см. включително, е необходимо да имате минимум 5 опорни точки.
Ако Вашият матрак е двулицев го поставете върху равна и твърда повърхност или качествена подматрачна рамка.
Матракът Ви може да има мирис на нещо „ново”, което е съвсем нормално и постепенно ще изчезне след като го проветрите. Оставете матрака да „диша” около 4 часа, преди да сложите чаршафи и завивки. Това ще позволи на евентуално наличната при опаковане влага да се изпари.
Дръжките на матрака имат едно единствено предназначение – да Ви улесняват при обръщането на матрака. Те при никакви обстоятелства не трябва да се използват за пренасяне на матрака на каквото и да било разстояние.

Условия за ползване на гаранцията:
Гаранцията е валидна само и единствено срещу представяне на касов бон или друг официален документ, удостоверяващ покупката от съответната търговска фирма. Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на матрака, която е отбелязана на касовия бон или друг официален документ. Ако Вашият матрак бъде поправен или заменен, гаранцията не се подновява или удължава.Гаранцията не може да надхвърля срока, посочен в гаранционната карта.
Гаранцията се дава при добросъвестно използване на продукта по предназначението му и при спазване на инструкциите за разопаковане, експлоатация и грижа за матрака, така както са описани в настоящата гаранционна карта. В случай, че се налага предаването му към производителя за поправка, матракът трябва да е грижливо опакован, добросъвестно съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.
В случай, че няма на разположение идентични продукти или материали поради прекратяване на тяхното производство, производителят си запазва правото да използва по свое усмотрение, друг сходен материал или да замени конкретния модел с най-близкия като характеристики и цена.
Условията на гаранцията важат само за територията на Република България и са в допълнение на установените от закона права.

Гаранционни елементи:
Пружинен пакет на матрака – разхлабени, счупени или изпъкнали под текстилната повърхност навивки.
Счупване, разхлабване или разцепване на дървените елементи на матрака.
Вдлъбнатини в следствие на разположението на човешкото тяло, по-големи от 2-3 сантиметра.
Хлътване или слягане, по-голямо от 2-3 сантиметра, при условие, че матракът е използван с подходяща основа и подматрачна система с минимум 5 опорни точки. В противен случай гаранцията е невалидна.

Негаранционни елементи:
Височина на матрака.
Предпочитания по отношение удобство и комфорт.
Петна от замърсяване или изгаряне.
Вдлъбнатини в следствие разположението на човешкото тяло по-малки от 2-3 сантиметра.
Хлътване или слягане на матрака, по-малко от 2-3 сантиметра.
Текстил на матрака.
Аератори на борда.
Повреди на матрака в следствие използване на неподходяща база или подматрачна система, както и недобросъвестно използване не по предназначение.
Естествената промяна в степента на твърдост и време за възстановяване, в резултат на продължителна експлоатация, при материалите полиуретанова пяна и мемори. Това по никакъв начин не се отразява на качеството на матрака.

Грижи за матрака
Какво да правите:

Препоръчваме редовното обръщане на лицевия матрак на 180 градуса с цел да се запазят качествените му характеристики за по-дълго време. Смяната на зимна и лятна страна при двулицевите матраци, в зависимост от сезона осигурява Вашето удобство и спокоен сън. Изпълнението на това условие не е изискване за валидността на Вашата гаранция, но спомага за удължаването на неговия живот и качества.
Препоръчваме Ви да поддържате матрака чист, като за целта можете да използвате надматрачна стелка или шалте, които да не позволяват увреждането на текстила. Наличието на петна от всякакъв вид и размер автоматично анулира гаранцията Ви и прави матрака негоден за поправка или замяна.
Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската и удължава живота на матрака.
Не използвайте почистващи препарати на химична основа или разтворители. Това може да доведе до увреждане на дамаската и вътрешната материя. Не използвайте прахосмукачка. Почиствайте матрака със сух парцал, мека четка или влажна гъба. Използвайте минимално количество сапун. Силното навлажняване може да увреди материята.

Какво да не правите:
Не навивайте или огъвайте матрака на повече от 20 градуса, тъй като такова действие може да повреди пружинения пакет на матрака.
Не стойте изправени и не скачайте върху матрака, тъй като не е разработен за този вид концентрация на тегло или натиск.
Не използвайте препарати за химическо почистване от какъвто и да е вид. Това може да доведе до увреждания на дамаската и на някои от конструктивните материали.
Избягвайте да седите продължително в краищата на матрака, тъй като по този начин натоварвате неравномерно крайните пружини и борда на матрака.
Не използвайте найлонови /полиестерни или други чаршафи и завивки от 100% изкуствена материя. Матракът трябва да може да „диша”.
Не пушете в леглото си и не го оставяйте на открити пламъци.
Всички еднолицеви матраци, независимо от модела, са с 2 години гаранция.
Гаранцията важи при правилна експлоатация на изделието и представен касов бон.
С осъществяване на покупката, клиентът приема и се съгласява с настоящите гаранционни условия, условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба, които са му предоставени и при покупката.
“Ай Ти Би Компани” ЕООД не поема отговорности за препоръки към физическо и здравословно състояние.
Рекламация се приема при изричното спазване на
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛАТА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯТА НА ГАРАНЦИЯТА.

Фирма производител:
Име: “Ай Ти Би Компани” ЕООД
Адрес: с.Маринка, обл.Бургас
ул.”Ст.Икономов”19
Тел: 059192372, 0896/771584
E-mail: itb_burgas@abv.bg
Web: www.matracistela.com